Inclusief toerisme als businesstransformator voor logiesverstrekkers en bedrijven – TETRA project

Doelstellingen en aanpak van het onderzoek

Toerisme in Vlaanderen groeit. Bezoekersaantallen zitten in de lift maar de bezettingsgraad van Vlaamse logies kan nog omhoog. Inclusief toerisme biedt heel wat mogelijkheden om de bezettingsgraad te verbeteren. Universal Design (UD) of ‘ontwerpen voor iedereen’ is een centraal concept in de ontwikkeling en het begrip van inclusief toerisme. Logiesverstrekkers en toeleveringsbedrijven in Vlaanderen vinden het moeilijk om, ondanks het potentieel van de UD aanpak, de beschikbare kennis in de praktijk te brengen.

Het doel van dit TETRA-project is een businesstransformatie met oog op een economische meerwaarde voor de deelnemende bedrijven.

Bestaande UD- principes worden geïmplementeerd bij logiesverstrekkers en toeleveringsbedrijven op basis van een UD-opportuniteitenscreening & businesstransformatie-oefening Zo leren logiesverstrekkers en toeleveringsbedrijven om UD-opportuniteiten te herkennen, te integreren en te vermarkten. Concreet zullen de resultaten bekomen worden via volgende doelen:

  • Ontwikkeling van een UD-scan voor logiesverstrekkers & toeleveringsbedrijven
  • Begeleiding en implementatie van de UD-aanpak (met beschikbare templates)
  • Validatie van de UD-aanpak via een roadmap
  • Het creëren van een dialoog, interactie en samenwerking tussen alle actoren

Hoe ziet een begeleidingstraject eruit binnen het onderzoeksproject? 

In dit onderzoek staan drie belangrijke bouwstenen centraal die samen de fundamenten van dit onderzoek mee vormgeven:
• Drie businesslevels van inclusie, namelijk groeimindset, management en infrastructuur
• Een inclusieve customer journey
• 12 doelgroepen en 26 gebruikersnoden
Deze staan centraal in het figuur hieronder.

projectflow

Wanneer u inclusief toerisme als businesstransformator wil toepassen voor uw logies dan vraagt dit een grondige herwerking van uw businessplan op  verschillende vlakken. Een gestructureerde aanpak is dan ook belangrijk. De figuur hierboven geeft, naast de bovengenoemde centrale bouwstenen, de verschillende stappen weer die binnen het twee jaar durende onderzoek zijn afgelegd, zowel voor de deelnemende logiesuitbaters als de toeleveranciers. De begeleidingstrajecten van de toeleveranciers en de logiesuitbaters startten parallel maar het traject van de logiesuitbaters werd doorgetrokken tot een implementatie en vervolgmeting.

Bij de toeleveranciers zetten we vooral in op inspireren en meer bewustzijn creëren in hun belangrijke rol in het streven naar meer inclusief toerisme. Daarnaast geeft het traject van de toeleveranciers een eerste inzicht in mogelijke opportuniteiten naar een inclusiever product of dienst.

Naast inspiratie opdoen en inzichten verwerven ondernemen de logiesuitbaters ook concrete implementatie-acties binnen het begeleidingstraject om hun businesstransformatie stap voor stap vorm te geven.

Voor beide trajecten geldt dit onderzoek niet als een eindpunt maar als de eerste cruciale stappen waarin we ondernemers handvaten aanreiken om zelf verder aan de slag te gaan. Inclusie is namelijk een iteratief proces en dus nooit eindig.