Het UD Woonlabo

Sinds 2008 bundelen Hogeschool PXL, de Universiteit Hasselt en INTER hun unieke expertise in het Universal Design Woonlabo gelegen in het hartje van Hasselt. Dit living lab is een unieke ontmoetingsplaats en een onderzoeks- en belevingscentrum waar zorgeloos wonen en verblijven voor iedereen werkelijkheid wordt.
Het inspireert jong en oud met innovatieve producten, toepassingen en omgevingen die er ontworpen, getest en geoptimaliseerd worden. U snuift er de sfeer op van prettig én zorgeloos wonen en verblijven en ontdekt zelf slimme designoplossingen die levenslang, aanpasbaar en zelfstandig thuis wonen voor iedereen haalbaar én aangenaam maken. En dat mag u letterlijk nemen: voor jong en oud, voor nu én later, in iedere levensfase, met of zonder specifieke zorgnoden.
Universal design vormt dan ook het DNA van het UD woonlabo en biedt u een totaalbeleving in een mooie, kwalitatieve en gebruiksvriendelijke omgeving met designproducten die bewoners op een positieve wijze ondersteunen in al hun handelingen en ervaringen van het dagelijkse leven.

1+1+1 > 3

een sterk partnerschap van Hogeschool PXL, UHasselt en INTER.

In dit uniek partnerschap delen twee kennisinstellingen, Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt, en het expertisecentrum INTER hun expertise over de vakdomeinen architectuur, zorg en toegankelijkheid heen. De krachtenbundeling van de samenwerking bevindt zich op het snijvlak van integraal ontwerpen, toegankelijkheid en assistieve technologie. Ieder woonvraagstuk wordt vanuit deze integrale UD-filosofie geanalyseerd en vertaald in relevante onderzoeksvragen, adviesverlening en co-creatietrajecten met experts, ondernemers en studenten die steeds een kwalitatieve en effectieve implementatie voor ogen hebben.

Samenwerken binnen dit interdisciplinair team creëert winst voor alle partijen: onderzoekers en ontwerpers pakken samen met gebruikers authentieke woonvraagstukken oplossingsgericht aan, beleidsmakers ervaren hoe universal design een antwoord biedt op zorgnoden van diverse doelgroepen die input geven en zo het ontwerpproces mee aansturen.

Demonstratiewoning

In het UD Woonlabo worden innovatieve producten, toepassingen en omgevingen niet alleen gebruikt en getest, ze krijgen er ook een volwaardige plaats. Zo wordt het UD Woonlabo een unieke etalage en maken niet minder dan 2500 bezoekers jaarlijks kennis met innovatieve producten en toepassingen die er in (groeps)rondleidingen en bij individuele advies-gesprekken getoond en uitgeprobeerd worden.

udwoonlabo

Living Lab

een bruisend living lab voor zorgeloos wonen en verblijven in het hartje van Hasselt

Het Living Lab is een unieke test- en ontwikkelingsomgeving voor human- centered designoplossingen, waar samen met eindgebruikers een product ontwikkeld, getest, geoptimaliseerd en gebruikt wordt. Naast de maatschappelijke meerwaarde van Universal Design creëren we ook economische meerwaarde voor producenten of verdelers die hun aanbod UD-proof willen maken. Op deze manier positioneert het UD Woonlabo zich als ankerpunt voor de vermarkting van innovatieve UD producten in Vlaanderen en daarbuiten.

Het UD Woonlabo zet in op zijn functie als Living Lab door de bundeling van 4 diensten:

1. Universal Design prototyping en valorisatie

In het UD Woonlabo gaan we aan de slag met concrete vragen vanuit bedrijven. In samenwerking met de partners (experten), ervaringsdeskundigen en onderwijs (studenten) zetten we co-creatietrajecten op om nieuwe UD designproducten te ontwikkelen en toe te leiden naar de markt. De experten van het UD Woonlabo bewaken de kwaliteit van de realisaties en de Universal Design methodologie doorheen het proces.

2. Universal Design testing en optimalisatie

Door de gecontroleerde real-life omgeving van het UD Woonlabo kunnen producten op een veilige manier worden getest en/of geoptimaliseerd. Het gevalideerd testprotocol is gebaseerd op testings met ervaringsdeskundigen en resulteert in een advies over het Universal Design gehalte van ieder product.

3. Universal Design productdemonstratie

In het UD Woonlabo krijgen de producten (ontworpen, getest en geoptimaliseerd) een volwaardige plaats. Zo versterkt het UD Woonlabo zijn demonstratiefuntie, als ‘vitrine’ voor iedereen die laagdrempelig wenst kennis te maken met UD-oplossingen.

4. Universal Design belevingsverblijf

Het UD Woonlabo werkt samen met partners uit de toeristische sector om UD belevingsverblijven aan te bieden en hierin ondernemers bij te staan met professionele adviesverlening. Uitbaters van kleinschalige logies, hotel-of verblijfsfaciliteiten die het comfort van hun kamers willen optimaliseren kunnen intekenen voor een UD belevingsverblijf. Op die manier ervaren ze hoe meer Universal Designed oplossingen de sleutel kunnen vormen voor zorgeloos woon- en verblijfscomfort.

PARTNERSHIPS