Inclusief toerisme als businesstransformator voor logiesverstrekkers en bedrijven – TETRA project

Wat is Inclusief toerisme en Universal Design?

Onder inclusief toerisme verstaan we het streven naar een bruikbaar en begrijpbaar toeristisch aanbod (producten, diensten, omgevingen…) voor alle gasten, met of zonder extra noden. Zo kan iedereen het volledige reistraject op dezelfde gelijkwaardige wijze ervaren, zonder nood aan extra ondersteuning of aanpassing en dit op een positieve, elegante en comfortabele manier.

Universal Design (UD) of ‘ontwerpen voor iedereen’ is een centraal concept in de ontwikkeling en het begrip van inclusief toerisme. De figuur hiernaast geeft de 7  UD principes weer. UD betekent niet “one size fits all”, wel “stretching the fit”. Juist daar ligt een potentieel dat voor toeristische logies een grote meerwaarde kan betekenen. UD heeft niet enkel betrekking op infrastructuur. Uit eerdere onderzoeken van Vives (2015) & VZW toegankelijkheidsbureau (2007) is gebleken dat een holistische benadering met aandacht voor het financiële aspect, communicatie en klantvriendelijkheid niet mogen ontbreken in de business transformatie. De eindgebruiker is het klankbord om het ‘ontwerpen voor iedereen’ te toetsen.

Figuur over de 7 principes van Universal Design