ConnectAble – Connecteren op het ritme van personen met dementie

Achtergrondinformatie + Doelstelling

Vlaanderen telt zo’n 136 000 personen met dementie waarvan bijna 70% thuis woont. Dit aantal zal als gevolg van de vergrijzing tegen 2030 met 25% toenemen en treft ongeveer 3 keer zoveel betrokken personen als het aantal personen met dementie zelf, zijnde ook de mantelzorgers en zorgverleners.

Dementie gaat gepaard met beperkingen op somatisch, cognitief, functioneel en maatschappelijk gebied. Meer dan 90% van de mensen met dementie vertoont gemoedsveranderingen (zoals agitatie, agressie, depressie, prikkelbaarheid en labiliteit). De gemoedstoestand van een persoon met dementie heeft veel invloed op de interactie met de zorgverlener. Zorgverleners zijn op zoek naar manieren om positieve interactie met personen met dementie te bevorderen. Dit draagt namelijk bij aan het algemeen welbevinden van beide partijen en verbeterd de kwaliteit van de zorg.

Bestaande (technologische) interactietools bieden veel mogelijkheden om de gemoedstoestand van personen met dementie te verbeteren en daarmee de interacties tussen zorgverlener en persoon met dementie te faciliteren. Het marktaanbod is groot, maar er heerst vaak nog terughoudendheid bij zorgverleners waardoor doelgerichte toepassing en marktabsorptie in de Vlaamse zorgsector vaak uitblijft.

Doelstelling:

Dit TETRA project wil bestaande (technologische) interactietools in een living lab setting inzetten om de specifieke gemoedstoestand van personen met dementie positief te beïnvloeden en op die manier interactie op het ritme van personen met dementie mogelijk te maken.
Hierbij ligt de focus op de residentiële zorgsector dus woonzorgcentra en assistentiewoningen als living lab.

Dit willen we bereiken door:

  • De gemoedstoestand van personen met dementie in kaart te brengen a.d.h.v. een innovatieve tool (de connectiebarometer)
  • Empowerment van zorgverleners om de inzet van concrete interventies* te evalueren op hun effectiviteit om een negatieve gemoedstoestand om te buigen naar een positieve(re) gemoedstoestand bij personen met dementie.
  • Bedrijven te ondersteunen bij het afstemmen van hun aanbod van (technologische) interactietool op maat van personen met dementie.
  • Bedrijven kennis aan te reiken omtrent het type (technologische) interactietools die zowel een positief als een negatief effect hebben op de gemoedstoestand van personen met dementie

*deze interventies verwijzen naar inzet van bepaalde (technologische) interactietools door zorgverleners om een negatieve gemoedstand (agitatie, afasie, …) om te buigen naar een positieve(re) gemoedstoestand.

Op die manier kan interactie op het ritme van personen met dementie gerealiseerd worden . Dit kan enerzijds een positieve effect hebben op tijdsinvestering, kwaliteit van zorg, de werklast en het algemeen welbevinden van de zorgverlener. Anderzijds zorgt dit voor de juiste zorg op het juiste moment en betere levenskwaliteit.