ConnectAble – Connecteren op het ritme van personen met dementie

Waarom is deelnemen interessant voor u?

Alle deelnemers kunnen van de volgende voordelen genieten:

 • Betrokkenheid in een innovatief project
 • Eerste toegang tot resultaten
 • Inspraak en bijsturing​ in projectuitvoering
 • Netwerk (mix van organisaties) – nieuwe samenwerkingen – inzichten​
 • Visibiliteit: website, eindsymposium, events​

Hiernaast zijn er ook nog specifieke voordelen voor zorgorganisaties, living lab partners en bedrijven met aanbod in (technologische) interactietools:

Zorgorganisaties

 • Mogelijkheid tot het gebruiken van een innovatieve tool (de connectiebarometer) die een indicatie kan geven van de gemoedstoestand van een persoon met dementie.
 • Empowerment van de zorgverlener om bestaande (technologische) interactietools in te zetten om een negatieve gemoedstoestand om te buigen naar een positieve(re) gemoedstoestand bij personen met dementie.
 • Mogelijkheid om met behulp van de connectiebarometer de effecten van de ingezette (technologische) interactietools te evalueren.
 • Toegang tot het playbook met alle projectresultaten, welke inzicht geven in onder meer concrete handvaten voor zorgorganisaties om enerzijds zelf een living lab op te zetten om innovatie sneller, evidence based en efficiënt te introduceren binnen de eigen organisatie.
 • Inzetten op het bevorderen van de patiënt-zorgverlener interactie, hetgeen bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg en algemeen welbevinden van beide partijen.

Living Lab Partners

 • Naast alle genoemde items onder zorgorganisaties
 • Bijkomend intensieve begeleiding door het onderzoeksteam bij:
  • de implementatie van de connectiebarometer
  • de toepassing van het playbook in de eigen organisatie
  • de implementatie en evaluatie van de (technologische) interactietools aan de hand van een aantal concrete cases
 • Mogelijkheid om als pionier en good practice in dit project visibiliteit te genieten.

Bedrijven met aanbod in (technologische) interactietools

 • Als eerste toegang tot de Design for Dementia checklist om het eigen aanbod van (technologische) interactietools te toetsen op (1) participatief design (2) vereisten en (3) randvoorwaarden voor gebruik bij personen met dementie.
 • Coaching in het proces om (technologische) interactietools te optimaliseren op basis van de Design for Dementia Checklist.
 • Inzicht in het type interactietools die een positieve en negatieve effect hebben op de gemoedstoestand van personen met dementie.
 • Aanbod beter kunnen afstemmen of pivoteren op de noden van personen met dementie om op die manier eigen afzetmarkt te vergroten.
 • Mogelijkheid tot het uittesten van hun specifieke aanbod bij personen met dementie in een living lab setting.
 • Contact met zorgorganisaties.