ConnectAble – Connecteren op het ritme van personen met dementie

Wat wordt er bij deelname van u verwacht?

Door deel te nemen aan dit project engageert u zich voor het volgende:

Zorgorganisaties:

 • Beschikbaar stellen van personeel voor:
  • Deelname aan ± 2 co-creatie sessies tijdens de ontwikkeling van de connectiebarometer.
  • Geven van feedback op geselecteerd (technologische) interventietools en 1e draft van het playbook.
  • Deelname als klankbord om de haalbaarheid en werkbaarheid van de connectiebarometer en het playbook in de praktijk te bewaken.
  • Deelname aan begeleidingsgroep (2x per jaar).
 • Bijdrage van €500/jaar*.

Living Lab Partner:

 • Beschikbaar stellen van personeel voor:
  • Deelname aan 1 a 2 co-creatie sessies tijdens de ontwikkeling van de connectiebarometer.
  • Geven van feedback op geselecteerd (technologische) interventietools en 1e draft playbook.
  • Deelname als klankbord om de haalbaarheid en werkbaarheid van de connectiebarometer en het playbook in de praktijk te bewaken.
  • Deelname aan begeleidingsgroep (2x per jaar).
 • Beschikbaar stellen van infrastructuur voor opzet en uitvoering living lab activiteiten.
 • Rekrutering en beschikbaar stellen van minimaal 5 personen met dementie en hun (hoofd)zorgverleners.
 • Bijdrage van €500/jaar*.

Bedrijven met aanbod van (technologische) interactietools:

 • Beschikbaar stellen van personeel voor:
  • Deelname aan 1 a 2 co-creatie sessies tijdens de ontwikkeling van de connectiebarometer.
  • Deelname aan begeleidingsgroep (2x per jaar).
 • Overzicht aanleveren van het bestaande aanbod (technologische) interactietools die reeds gebruikt worden of mogelijks interessant zijn om te gaan gebruiken bij personen met dementie om de gemoedstoestand (positief) te beïnvloeden.
 • Engagement om zelf aan de slag te gaan om hun (technologische) interactietools afte toetsen en te optimaliseren op basis van de Design for Dementie Checklist (n=min 1).
 • Beschikbaar stellen van (technologische) interactietools voor gebruik in living lab setting waar deze geïmplementeerd en getest gaan worden.
 • Bieden van (technische) ondersteuning indien hun (technologische) interactietools in het living lab geïmplementeerd wordt.
 • Bijdrage: €1000/jaar*.

Netwerk partners

 • Een engagement tot disseminatie van projectresultaten naar eindgebruikers en/of netwerk van organisaties.

*Het project duurt 2 jaar