VARBEID: JOB ZKT. TALENT

Laat je vacatures helemaal tot leven komen! 

“VaRbeid: job zkt. talent” is een projectvoorstel van de Expertisecentra Zorginnovatie, Innovatief Ondernemen en het Digitaal Leercentrum van Hogeschool PXL.
Het voorstel wordt 7 februari 2023 ingediend binnen het Tetra programma van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.
Momenteel zijn we op zoek naar bedrijven en organisaties om deel te nemen aan onze begeleidingsgroep.
Lees hieronder verder waar het project juist over gaat, en wat jij als deelnemer van de begeleidingsgroep er kan uithalen.

ACHTERGROND

Het project vertrekt vanuit 2 vaststellingen:

 • Vele bedrijven kampen met een arbeidskrapte: Er is een groot aanbod aan openstaande vacatures op de arbeidsmarkt, maar het is moeilijk om potentiële kandidaten te bereiken en motiveren voor de job.
 • Mogelijke kandidaten weten niet altijd wat de job inhoudt na het lezen van het vacaturebericht. Ze kunnen zich er niets concreet bij voorstellen.

Bedrijven zijn daarom op zoek naar nieuwe manieren om hun jobs en bedrijfscultuur te laten zien.

DOEL

Onze maatschappij is heel visueel ingesteld. Beelden kunnen de werkelijkheid goed weergeven en hebben meer kracht om te overtuigen en motiveren. Daarom willen we het gebruik van videocontent bij vacatures verkennen en faciliteren. Het is een manier om de job en de bedrijfscultuur te laten zien.

Via dit TETRA project zullen alle mogelijkheden op vlak van videotechnologie (animatie, reguliere video, 360°, virtual reality, metaverse, …) geëxploreerd worden binnen deze context. We zullen onderzoeken welke impact een bepaald type video heeft, welke technologie het meest aanspreekt bij welke doelgroep, wat de financiële impact is van elk type video, etc. Voor elk type video dat past binnen deze context, zal een voorbeeldcase worden uitgewerkt. Tevens zullen we ook nagaan welke elementen juist prikkelend werken voor potentiële kandidaten, wat willen zij te zien krijgen opdat ze zouden solliciteren…

VOORDELIG VOOR WIE?

Door het verrijken van vacatures met beeldmateriaal wordt een job concreter in beeld gebracht. Dit is een laagdrempelige manier om een beter inzicht te krijgen in de verschillende jobs, en eventuele misvattingen worden weggewerkt. Het beeldmateriaal is op maat van een potentiële kandidaat. Hij of zij krijgt inhoud te zien die veel verder gaat dan een geschreven vacaturetekst. Dit stimuleert het zoekgedrag want men weet beter wat er bij elke job verwacht wordt De beleving moet het antwoord geven op “is de job en het bedrijf iets voor mij of niet?”. Dit is tevens ook een meerwaarde voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een leuke manier om jobs te gaan verkennen en te zoeken in welke richting men wil gaan.

Wanneer de huidige job niet meer mogelijk is of de cliënt is werkzoekend, kan dit concept de nodige snelheid bieden bij het uitzoeken van een nieuw jobdoelwit. Zo kan je een (kwetsbare) groep sneller en gerichter ondersteunen in het arbeidsbemiddelingstraject. Het biedt een manier om heel realistisch een job en jobcultuur te laten zien en/of beleven waardoor de verwachtingen heel concreet worden. 

Voor een bedrijf of organisatie heeft dit gehele concept een grote toegevoegde waarde. Door het onderzoek zullen we heel specifiek te weten komen welke elementen een potentiële kandidaat te zien wil krijgen. Je krijgt handvaten toegereikt i.v.m. hoe je deze nieuwe manier van werven kan inbedden in je bedrijf of organisatie. Dit zal je employer branding naar een volgend niveau liften. Het is belangrijk te investeren in je imago!

Als videotechnologiebedrijf krijg je van ons handvaten om je video’s beter te onderbouwen. Je komt te weten wat een kandidaat te zien wil krijgen, zodat je krachtige video’s kan maken met een grote impact!

Tot slot heeft ook de volledige maatschappij er baat bij, zowel sociaal als economisch. Werken is een zinvolle dagbesteding, wat een positief effect heeft op je mentale en fysieke gezondheid, je persoonlijke en professionele ontwikkeling, je participatie in de maatschappij. Elke werkende persoon levert een bijdrage aan de economie, en zorgt mee voor een economische groei. Het loont dus zeker de moeite om hier voldoende aandacht in te steken

INTERESSE? WORD DAN DEEL VAN ONS TEAM!

Wij, spitsen, zoeken nog flanken om de voorzet te geven en te scoren!  

Vind je het een goed idee om een verscheidenheid aan videotechnologieën te gebruiken voor je cliënten als aanvulling op je trajectbegeleiding? Dit project biedt je de kans om hier als eerste ervaring mee op te doen + het helpt je aan de nodige kennis en/of connecties

Zie je er wel wat in om verschillende videotechnologieën te gebruiken binnen je eigen werving & selectieprocedure? Dit project biedt je de kans om hier als eerste ervaring mee op te doen + het helpt je aan de nodige kennis en/of connecties. Door het netwerk rond dit project is er ook een rechtstreekse toegang naar een poule van kandidaten. 

Wil jij je markt vergroten en zou jouw videotechnologie wel op zijn plaats staan binnen dit concept? Dan biedt dit project jou de kans om jouw technologie te introduceren en te testen op een nieuw level 

WAAROM DEELNEMEN AAN DE MATCH?

 1.  Actieve betrokkenheid bij een innovatief project vanaf de eerste rij, binnen een interdisciplinair team 
 2.  Als eerste toegang tot de resultaten  
 3.  Open toegang tot netwerken, nieuwe samenwerkingen, nieuwe inzichten 
 4.  Inspraak en bijsturing van het project  
 5.  Mogelijkheid tot het aanbrengen en uitwerken van specifieke cases of technologieën 
 6.  Wakend oog op de relevantie binnen jouw sector  
 7.  Na afloop: implementatie van de resultaten met de nodige ondersteuning en  begeleiding 
 8.  Zichtbaarheid op website, rapporten, eindsymposium, events, persmededelingen,….  

VANAF WANNEER MAG JE MEETRAINEN?

 1. Trainingen starten, na goedkeuring van het project, rond 1 oktober 2023.
 2. Je participeert aan diverse overlegmomenten (min. 2x/jaar). Het project loopt over 2 jaar.
 3. Je lidgeld: VLAIO vraagt dat bedrijven uit de begeleidingsgroep het project voor een klein deel mee financieren. Op die manier kunnen we de gedragenheid van de resultaten verzekeren. Dit komt neer op €1.750/jaar.
 4. Die bijdrage treedt pas in voege bij finale goedkeuring van het project door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.
 5. Is jouw bedrijf of organisatie van de overheid? Dan mag je enkel het project opvolgen als waarnemer/coach.

Zin in een matchke? Schrijf je snel hier in om lid te worden van ons team!
Meer informatie nodig? Contacteer sharona.vonck@pxl.be