VARBEID: JOB ZKT. TALENT

Trek d.m.v. immersieve technologie het juiste talent aan voor jouw bedrijf!

“VaRbeid: job zkt. talent” is een projectvoorstel van de Expertisecentra Zorginnovatie en Smart ICT van Hogeschool PXL.
Het voorstel wordt 8 februari 2022 ingediend binnen het Tetra programma  van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.
Momenteel zijn we op zoek naar bedrijven en organisaties om deel te nemen aan onze begeleidingsgroep.
Lees hieronder verder waar het project juist over gaat, en wat jij als deelnemer van de begeleidingsgroep er kan uithalen.

ACHTERGROND

Op vlak van arbeid kent België de laatste jaren een aantal problemen:

 • Enerzijds is er een groot aanbod aan openstaande vacatures op de arbeidsmarkt: veel bedrijven zitten met een arbeidskrapte, en hebben de juiste mensen nodig om hun bedrijf of organisatie te laten groeien.
 • Anderzijds zijn 1 op 5 burgers inactief (niet werken en niet actief op zoek naar werk), wat 10x hoger is dan het aantal werkzoekenden. Een groot deel van deze groep heeft een erkende handicap of langdurig gezondheidsprobleem, wat tevens vaak de oorzaak is van hun inactiviteit. Toch is zeker 10% (naar internationale schattingen) binnen deze groep geschikt én bereid om terug aan het werk te gaan.

Een stabiele en duurzame tewerkstelling heeft nochtans een positieve impact op vele vlakken: een betere levenskwaliteit voor de werknemer, behoud van ervaring binnen bedrijf en een hoop economische én sociale voordelen voor de maatschappij.

De Vlaamse Regering formuleerde in het Regeerakkoord 2019-2024 de doelstelling om de algemene werkzaamheidsgraad op te trekken van 74,6% in 2018 naar 80% tegen 2030. Om deze doelstelling te behalen, richt men zich o.a. op het (re)activeren van de inactieven.

Er is dus dringend ­­nood aan creativiteit om dit talentvolle arbeidspotentieel terug te motiveren en te koppelen aan de juiste posities binnen bedrijven en organisaties, zodat zij terug kunnen groeien met deze aanwinsten!

DOEL

Beelden hebben meer kracht om te overtuigen en motiveren: Daarom willen we immersieve technologieën* (zoals bv. virtual reality) gebruiken om “virtueel” jobs te laten verkennen. Tegelijk kunnen een aantal jobspecifieke opdrachten uitgevoerd worden, en enkele persoonlijke vaardigheden gemeten worden.

Met dit concept zullen enerzijds drempels verlaagd worden en een breder zoekgedrag gecreëerd worden voor personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Anderzijds willen we een inclusieve werving stimuleren bij bedrijven en organisaties door hen vernieuwende middelen aan te reiken om hun tewerkstelling te verhogen via deze doelgroep.

Met het TETRA project willen we uiteindelijk bedrijven en organisaties leren hoe ze zelf aan de slag kunnen gaan om jobs in een virtual reality scenario om te zetten. In dit project zullen we eerst de focus leggen op (knelpunt)beroepen, waarvoor een specifiek diploma niet noodzakelijk is. Na een succesvolle try-out kan dit uitgebreid worden.

*Immersieve technologie zorgt voor een gevoel van onderdompeling (immersie) in een kunstmatige omgeving die de werkelijke omgeving vervangt of aanpast. Zo kunnen gebruikers zich laten meeslepen door de nieuw gecreëerde omgeving.

VOORDELIG VOOR WIE?

Dit concept nodigt uit om in 1x verschillende jobs te verkennen én ervaren op een laagdrempelige manier, zodat er een beter inzicht in de verschillende jobs verkregen wordt en eventuele misvattingen weggewerkt worden. Dit stimuleert een gerichter zoekgedrag want men weet beter wat er bij elke job verwacht wordt. De beleving moet het antwoord geven op is de job iets voor mij of niet?”. Alsook kan men echt laten zien wat men kan.  

Wanneer de huidige job niet meer mogelijk is of de cliënt is werkzoekend, kan dit concept de nodige snelheid bieden bij het uitzoeken van een nieuw jobdoelwit. Zo kan je deze kwetsbare groep sneller en gerichter ondersteunen in het arbeidsbemiddelingstraject: Je krijgt een beter inzicht over de cliënt zijn of haar talenten binnen bepaalde jobs (los van voorgaande jobervaring) waardoor je meer info in handen hebt om een betere jobmatch te maken; het biedt een manier om heel realistisch een job te laten beleven waardoor de verwachtingen heel concreet worden; je zal automatisch geschiktere kandidaten krijgen na deze beleving.   

Voor een bedrijf of organisatie heeft dit gehele concept ook een grote toegevoegde waarde: 

 1. Omdat een kandidaat, los van voorgaande ervaring of een kwetsbaarheid, zijn talenten en vaardigheden kan tonen in een virtueel scenario, geeft dit rechtstreeks een bevestiging over de capaciteiten van de kandidaat. Een mogelijke overschatting van competenties tijdens een sollicitatiegesprek is verleden tijd.  
 2. Dit project wil ook extra handvaten meegeven om expliciet in te zetten op een inclusieve werving: je wordt a.d.h.v. het concept als bedrijf meer begeleid, waardoor je meer voeling en ervaring krijgt met het aanwerven en beoordelen van personen met een erkende handicap of langdurig gezondheidsprobleem. 
 3. Je leert zelf hoe je als bedrijf met gepersonaliseerde content een virtueel jobscenario opbouwt, zodat dit niet alleen een inkijkje in de job geeft tijdens de selectieprocedure, maar je ook je employer branding naar een volgend niveau kan liften. Het is belangrijk om te investeren in je imago!  

Als technologiebedrijf heb je de juiste know-how in huis om dit concept mee uit te bouwen en aan te bieden 

Als patiëntenorganisatie ben je vaak een aanspreekpunt m.b.t. de moeilijkheden die op de werkvloer worden ervaren en/of de moeizame zoektocht naar geschikte jobs. De resultaten van dit project kunnen mee geïntegreerd worden als deel van jullie dienstverlening, zodat je jouw leden beter kan ondersteunen in hun zoektocht naar werk. 

Als mutualiteit ben jij de poortwachter en sta je in frontpositie om personen met een erkende handicap of een langdurig gezondheidsprobleem in de juiste richting te sturen. Met dit project krijg je handvaten toegereikt om ze hierbij te ondersteunen 

Tot slot heeft ook de volledige maatschappij er baat bij, zowel sociaal als economisch. Werken is een zinvolle dagbesteding, wat een positief effect heeft op je mentale en fysieke gezondheid, je persoonlijke en professionele ontwikkeling, je participatie in de maatschappij. Elke werkende persoon levert een bijdrage aan de economie, en zorgt mee voor een economische groei. Het loont dus zeker de moeite om hier voldoende aandacht in te steken

INTERESSE? WORD DAN DEEL VAN ONS TEAM!

Wij, spitsen, zoeken nog flanken om de voorzet te geven en te scoren!  

Vind je het een goed idee om immersieve technologieën te gebruiken voor je cliënten als aanvulling op je trajectbegeleiding? Dit project biedt je de kans om hier als eerste ervaring mee op te doen + het helpt je aan de nodige kennis en/of connecties

Zie je er wel wat in om immersieve technologieën te gebruiken binnen je eigen werving & selectieprocedure, met extra aandacht voor inclusieve werving? Dit project biedt je de kans om hier als eerste ervaring mee op te doen + het helpt je aan de nodige kennis en/of connecties. Door het netwerk rond dit project is er ook een rechtstreekse toegang naar een poule van kandidaten. 

Wil jij je markt vergroten en zou jouw technologie wel op zijn plaats staan binnen dit concept? Dan biedt dit project jou de kans om jouw technologie te introduceren en te testen op een nieuw level 

Vind je het een goed idee om immersieve technologieën te gebruiken om zo je leden terug op weg te helpen naar werk? Dit project biedt je de kans om hier als eerste ervaring mee op te doen + het helpt je aan de nodige kennis en/of connecties 

Als preventiedienst is het belangrijk dat de juiste persoon bij de juiste job wordt geplaatst. Wil je graag eens immersieve technologieën exploreren om te zien of we zo jouw leden nog beter kunnen ondersteunen? Dit project biedt je de kans om hier als eerste ervaring mee op de doen + het helpt je aan de nodige kennis en/of connecties

Wil je verzekeren dat de ontwikkeling van dit concept op het lijf geschreven is van jouw patiënten? Is het moeilijk voor jouw vrijwilligers of maatschappelijk assistenten om vragen rond arbeid adequaat te behandelen? Dan is dit project mogelijks een nieuwe manier om hiermee om te gaan. Dit project biedt je de kans om hier als eerste ervaring mee op te doen + het helpt je aan de nodige kennis en/of connecties.

WAAROM DEELNEMEN AAN DE MATCH?

 1.  Actieve betrokkenheid bij een innovatief project vanaf de eerste rij, binnen een interdisciplinair team 
 2.  Als eerste toegang tot de resultaten  
 3.  Open toegang tot netwerken, nieuwe samenwerkingen, nieuwe inzichten 
 4.  Inspraak en bijsturing van het project  
 5.  Mogelijkheid tot het aanbrengen en uitwerken van specifieke cases of technologieën 
 6.  Wakend oog op de relevantie binnen jouw sector  
 7.  Na afloop: implementatie van de resultaten met de nodige ondersteuning en  begeleiding 
 8.  Zichtbaarheid op website, rapporten, eindsymposium, events, persmededelingen,….  

VANAF WANNEER MAG JE MEETRAINEN?

 1. Trainingen starten, na goedkeuring van het project, rond 1 oktober 2022.
 2. Je participeert aan diverse overlegmomenten (min. 2x/jaar). Het project loopt over 2 jaar.
 3. Je lidgeld: VLAIO vraagt dat bedrijven uit de begeleidingsgroep het project voor een klein deel mee financieren. Op die manier kunnen we de gedragenheid van de resultaten verzekeren. Dus: neem je deel aan de begeleidingsgroep, dan komt dit neer op €750/jaar. Zou je graag één van de eerste bedrijven of organisaties zijn die samen met ons een knelpuntberoep omzet in een virtual reality scenario? Dan komt dit neer op €1.750/jaar.
 4. Die bijdrage treedt pas in voege bij finale goedkeuring van het project door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.
 5. Is jouw bedrijf of organisatie van de overheid? Dan mag je enkel het project opvolgen als waarnemer/coach.

Zin in een matchke? Schrijf je snel hier in om lid te worden van ons team!
Meer informatie nodig? Contacteer sharona.vonck@pxl.be