Slimme Zorg voor Verpleegkundigen

De inzet van technologie ter ondersteuning van thuiszorgverpleegkundigen bij de zorg voor ouderen.

De vergrijzing in België blijft toenemen. Ouderen willen/moeten zo lang mogelijk in hun eigen, zelfstandige woonomgeving blijven. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe, anderzijds is er een (dreigend) tekort aan verpleegkundigen en ervaren deze een hoge werkdruk en arbeidsbelasting. De kloof tussen vraag en aanbod in de zorgsector geraakt op dit moment niet gedicht.

Tal van technologische ontwikkelingen en mogelijkheden bieden zowel ondersteuning aan ouderen als aan zorgverstrekkers. Implementatie van technologie in de zorg leidt tot meer comfort, nieuwe zorgmogelijkheden en meer efficiëntie en kwaliteit in de zorg.

Het ontbreken van dagstructuur is een veelvoorkomend zorgnood.

Het doel van dit onderzoek was om thuisverpleegkundigen te ondersteunen door het gebruik van technologie binnen het kader van een goede dagelijkse structuur voor ouderen.

Hierbij werd onderzocht:

  1. Welke patronen in de dagstructuur vereisen monitoring?
  2. Hoe kan een prototype voor het monitoren van de dagstructuur worden ontwikkeld? Hoe kunnen verpleegkundigen op een eenvoudige en intuïtieve manier toegang krijgen tot geregistreerde gegevens?
  3. Hoe ervaren thuiszorgverpleegkundigen, patiënten en informele zorgverleners de haalbaarheid van het ontwikkelde prototype?

Dinsdag 30 januari vond het eindevent van dit project plaats.

Klik hieronder om de presentatie en de gemaakte richtlijnenbundel te bekijken: