Inclusief toerisme als businesstransformator voor logiesverstrekkers en bedrijven – TETRA project

Tools en publicaties

Roadmap

Deze roadmap is het resultaat van een twee jaar durend onderzoeksproject met als hoofddoel om inclusie als  businesstransformator in te zetten met het oog op een economische meerwaarde voor Vlaamse logiesverstrekkers en toeleveranciers. Om dit te realiseren is het belangrijk om eerst te kijken hoe inclusief het huidige logiesaanbod vandaag al is en waar er mogelijke opportuniteiten liggen voor u, de logiesverstrekker of  toeleverancier. Deze roadmap dient als gids om u te leiden doorheen de verschillende fasen (touchpoints) van de customer journey van uw gasten.

Deze roadmap bestaat uit 2 delen.
DEEL 1: opzet onderzoek, geeft u meer inzicht in de verschillende facetten van het onderzoek zelf.
DEEL 2: zelf aan de slag, bevat concrete informatie, tips, checklists  ininspirerende praktijkvoorbeelden die gestructureerd werden volgens de verschillende fasen (touchpoints) van de customer journey.

Deze informatie kan u  helpen om meer inzicht te krijgen in hoe u uw logies nog inclusiever kunt maken. Belangrijk hierbij is dat deze roadmap als startpunt dient, een eerste aanzet die u  hopelijk motiveert om bij te leren en verder te verfijnen. Inclusief toerisme is immers geen statisch gegeven.

Vul hieronder het formulier in om een digitaal exemplaar van de Roadmap op te vragen.

Heeft u liever een gedrukt exemplaar?
Zolang de voorraad strekt is deze te bestellen voor €20 via hello@inclusieftoerisme.be