Inclusief toerisme als businesstransformator voor logiesverstrekkers en bedrijven – TETRA project

Tools en publicaties

Opportuniteitenmatrix

Onderstaande opportuniteitenmatrix geeft visueel weer wat de investeringsgraad (lage investering versus hoge investering), termijn (korte termijn versus lage termijn) en inspanningsintensiteit (grootte van de bol) is, indien er gekozen wordt om alle items van 1 van de touchpoints volledig aan te pakken.

Er is bijvoorbeeld te zien dat het aanpakken van touchpoint 1 gedaan kan worden middels lage investeringen waarbij op de korte termijn winst te behalen valt. Terwijl opportuniteiten voor touchpoint 4 zich meer op de lange termijn situeren.

Onderstaande opportuniteitenmatrix geeft visueel weer wat de investeringsgraad (lage investering versus hoge investering), termijn (korte termijn versus lage termijn) en inspanningsintensiteit (grootte van de bol) is, indien er gekozen wordt om alle items van 1 doelgroep volledig aan te pakken.

Voor de meeste doelgroepen zijn heel wat quick wins (lage investering/korte termijn) te behalen. In het totaal dienen er de meeste inspanningen te gebeuren voor de doelgroepen: oudere persoon en kind. De minste voor personen met allergie of astma en personen met een specifieke voeselvoorkeur.