Leading the blind by architecture

De stedelijke omgeving is een complexe context vol belemmeringen voor personen met een visuele beperking. Om hen te helpen dachten studenten Bram Vanwelde, Thibault Van Tilt, Ruben Van Dessel, Maarten Ulrichts, Jonas Heeman samen met het Vlaams Oogpunt na over het verhogen van de gevoeligheid en toegankelijkheid van de route naar de demonstratiewoning (UD-woonlabo).
De natuurlijke geleidelijnen werden toegevoegd onder de vorm van losliggende kiezels in een greppeltje in de grond. Er is tevens een leuning voorzien met een vlak dat in aanraking komt met de grond, zodat blinden deze met hun stok kunnen voelen. Daarnaast verhindert de leuning dat de blinde in kwestie in contact komt met het verkeer langs het pad. De leuning zal ook mensen met andere beperkingen helpen. Zo biedt deze ondersteuning voor ouderen.

Het ontwerp is esthetisch kwalitatief en niet stigmatiserend.

leading the blind
leading the blind