Happy@Home: telemonitoring in de transmurale zorg

Samen met de patiënt, zorgverlener en technologiespeler ontwikkelen we een kader voor de succesvolle implementatie van zorg op afstand

Hogeschool PXL (PXL Healthcare en PXL Smart-ICT) heeft samen met Universiteit Antwerpen (Research Groups Government & Law en Business & Law en Research Group Personal Rights & Property Rights) van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) subsidie gekregen om het project Happy@Home te gaan uitvoeren. Maar dit project gaan we niet alleen doen. Het is volgens ons cruciaal om de relevante werkveldpartners vanaf het begin van het project te betrekken hierbij. Dus grijp u kans en doe ook mee!

Op deze pagina vindt u meer informatie over het project, waarom het voor u interessant is om deel te nemen en wat het inhoudt om deel te nemen. Via de roze knop rechtsboven kunt u zich inschrijven om mee te doen met dit project.

Wat gaan we doen?

De poster hieronder geeft een overzicht van de inhoud van het project. Klik HIER om een vergroting te zien.

Voor wie is dit project interessant?

 • Bedrijven in de technologie sector die al actief zijn op de zorgmarkt of dat willen worden
 • Zorgprofessionals uit alle relevante disciplines (kinesisten, huisartsen, zorgkundigen, ergo’s, …)
 • Zorginstellingen die willen innoveren en technologie willen implementeren binnen hun organisatie
 • IT partners
 • Telecom-partners
 • Mutualiteiten
 • Organisaties actief in de zorgwoningbouw
 • Architecten/Ingenieur bureau’s
 • Beroepsorganisaties
 • Netwerkpartners
 • Iedereen voor wie dit relevant is

Waarom is deelnemen interessant voor u?

Voor iedereen:

 • Betrokkenheid in een innovatief project
 • Als eerste toegang tot de hands-on richtlijnen
 • Inspraak en bijsturing​ in projectuitvoering
 • Netwerk (mix van organisaties) – nieuwe samenwerkingen – inzichten​
 • Visibiliteit: website, eindsymposium, events​

Voor bedrijven:

 • Inzicht in de technologieën in het kader telemonitoring in de transmurale zorg
 • Checklist die gebruikt kan worden om eigen technologieën te optimaliseren
 • Inzicht in + voorbeelden van alle (technische) stappen essentieel voor implementatie van technologie in de zorg, zodat toepassen binnen het eigen bedrijf eenvoudiger wordt
 • Kennis over de mogelijkheden en manieren van schalen
 • Overzicht van de randvoorwaarden (o.a. juridisch, privacy, ethisch, etc) noodzakelijk voor implementatie van technologie
 • Advies rond Business case
 • Mogelijkheid tot het aanbrengen en uitwerken van specifieke casussen of technologieën
 • Interactie met verschillende experts op dit gebied

Voor zorgorganisaties:

 • Inzicht in de technologieën in het kader telemonitoring in de transmurale zorg
 • Hulp bij de keuze welke technologieën geschikt zijn op basis van specifieke noden.
 • Overzicht van de randvoorwaarden (o.a. juridisch, privacy, ethisch, etc) noodzakelijk voor implementatie van technologie en inzicht hoe men rekening kan houden met deze randvoorwaarden
 • Ondersteuning bij het opleiden van personeel om technologieën te gaan gebruiken zodat implementatie beter gaat
 • Mogelijkheid tot het aanbrengen en uitwerken van specifieke casussen
 • Een uitgewerkte casus als voorbeeld dat vertaald kan worden naar de eigen organisatie

Wat verwachten we van u als u mee gaat doen? 

 • Deelname aan stuurgroepvergaderingen (2x per jaar)
 • Meewerken aan enkele (korte) bevragingen gedurende het project
 • Beschikbaar stellen van personeel voor deelname aan co-creatie sessies in functie van het uitwerken van de casus
 • Deelname aan workshops rond de randvoorwaarden
 • Verspreiden van relevante informatie naar jullie netwerk
 • Lidgeld: VLAIO vraagt dat leden uit de begeleidingsgroep het project voor een klein deel mee financieren. Op die manier kunnen we de gedragenheid van de resultaten verzekeren. Dit lidgeld komt neer op €1000 per jaar.
 • Optioneel: Indien actieve betrokkenheid bij de casus: ter beschikking stellen van technologie inclusief technische ondersteuning zoals configuratie/co-development. Of ter beschikking stellen van personeel en meehelpen bij rekrutering van zorgvragers

Wat is de timing van het project? 

Het project start 1 december 2023 officieel. In de aanloop hiervan gaan we al druk aan de slag met het samenstellen van de begeleidingsgroep.