Koreaanse delegatie van UD-experten

Op 28 en 29 mei bezocht een delegatie van het Korean Disabled People’s Development Institute (KODDI) het UD Woonlabo in Hasselt.

KODDI is een openbare instelling die is opgericht onder het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn in Zuid-Korea. Het instituut ontwikkelt een gehandicaptenbeleid en ondersteunt zelfstandig wonen voor personen met een handicap. Meer dan 350 werknemers werken op zeven verschillende afdelingen. https://www.koddi.or.kr/eng/greeting.jhtml


KODDI. Koreaanse delegatie van UD-experts met Hubert Froyen en Kathleen PoldersUDWoonlabo. 29 mei 2019. Foto Reinhilde Nelissen

De vijf bezoekende architecten behoren tot de KODDI ‘Department of Universal Design Environment’, en de KODDI ‘Department of External Relations and Cooperation’:

UD Environment Team / Department of Universal Design Environment
Mr. AN Sung-joon (Ph.D), Chief
Mr. RYU Sang-oh (Ph.D), Manager
Mevrouw SEONG Jin-hee, Deputy
Mr. PARK Hyun-jun, Deputy

Department of External Relations and Cooperation’
Mevrouw YOON Ju-young, Program Officer

Bij aankomst in België op 28 mei had de delegatie een eerste ontmoeting met vertegenwoordigers van het European Disability Forum (EDF) in Brussel. Later die avond hadden ze een informeel diner in Hasselt met een teamlid van het UDWoonlabo. Op 29 mei namen ze deel aan de presentatie van em. professor Hubert Froyen over ‘UNIVERSAL DESIGN in de Belgische academische en professionele praktijk’. Projectmanager Anouk Tuinstra verwelkomde de gasten voor een rondleiding door het bezoekerscentrum en de twee demonstratie-appartementen. Later op de dag benadrukte architect Kathleen Polders (INTER) ‘UNIVERSAL DESIGN in Belgisch / Vlaams beleid’

Eredoctor Patricia Moore en prof. Jasmien Herssens (UHasselt) namen ook deel aan de presentaties in het UDWoonlabo.

De Koreaanse UD-experts verschaften basisinformatie over de KODDI-missie en -visie en schonken een gedrukt verslag van hun 2018 International Seminar on Universal Design.

Korean delegation of UD-experts

On May 28-29 a delegation from the Korean Disabled People’s Development Institute KODDI, visited the Hasselt UD Living Lab for Housing & Accommodtion (UDWoonlabo)

KODDI is a public institution established under the Ministry of Health and Welfare in South Korea. The institute develops disability policies and supports independent living for persons with disabilities. Over 350 employees work in seven different departments.


KODDI. Korean delegaton of UD-experts with em. Prof. Hubert Froyen en Kathleen Polders
UDWoonlabo. 29 may2019. Photo Reinhilde Nelissen

The five visiting architects belong to the KODDI ‘Department of Universal Design Environment’, and the KODDI ‘Department of External Relations and Cooperation’ :

UD Environment Team / Department of Universal Design Environment
Mr. AN Sung-joon (Ph.D), Chief
Mr. RYU Sang-oh (Ph.D), Manager
Ms. SEONG Jin-hee, Deputy
Mr. PARK Hyun-jun, Deputy

Department of External Relations and Cooperation’
Ms. YOON Ju-young, Program Officer

Upon arrival in Belgium on May 28th the delegation had a first meeting with representatives of the European Disability Forum (EDF) in Brussels. Later that evening they had an informal dinner in Hasselt with a team member of the UDWoonlabo. May 29th Hubert Froyen gave a presentation on ‘UNIVERSAL DESIGN in Belgian academic and professional practice’. Project Manager Anouk Tuinstra, welcomed the guests for a guided tour of the visitor center and the two demonstration apartments. Later that day architect Kathleen Polders (INTER) highlighted ‘UNIVERSAL DESIGN in Belgian / Flemish policy’.

Honorary doctor Patricia Moore and prof. Jasmien Herssens also joined for the presentations.

The Korean UD-experts provided basic information on KODDI mission and vision, and left a printed copy of the proceedings of their 2018 International Seminar on Unversal Design.