Eredoctoraat voor Patricia Moore, de ‘moeder van Universal Design’

Ter gelegenheid van haar 46ste verjaardag heeft de Universiteit Hasselt op 28 mei drie nieuwe eredoctoraten uitgereikt tijdens de Dies Natalis. De faculteit voor Architectuur en Kunst heeft Patricia Moore voorgedragen voor een eredoctoraat voor haar baanbrekend werk wat betreft Universal Design.


28 Mei 2019 UHasselt Eredoctoraat voor PATRICIA MOORE (Derde van links). Foto Liesbeth Driessen / UHasselt

De Amerikaanse Moore is een internationaal gerenommeerde gerontoloog en ontwerpster, die als een leidende autoriteit op het gebied van consumentengedrag en aspecten van levenscyclus & veroudering fungeert. Gedurende een periode van drie jaar (1979-1982) reisde ze naar 116 steden in Amerika en Canada, vermomd als een vrouw van meer dan tachtig jaar oud. Zij gebruikte kleding, maquillage, brillen, handschoenen en ortheses, om de normale fysieke, motorische en zintuiglijke veranderingen in verband met veroudering te simuleren. Zo was ze in staat om als oudere op mensen, producten en omgevingen te reageren.

Naast het starten van haar eigen ontwerpbureau MooreDesign Associates (Phoenix, Arizona) https://www.metropolismag.com/ideas/qa-patricia-moore/ en het schrijven over wat ze het ‘empathische model’ van design noemt, werd ze een experte op het gebied van gerontologie, een empathie-trainer voor nieuw personeel in rusthuizen en een campagnevoerder voor de rechten van ouderen.

Honorary doctorate for Patricia Moore, the ‘mother of Universal Design’

On the occasion of her 46th birthday, Hasselt University awarded three new honorary doctorates during the Dies Natalis on May 28th . The Faculty of Architecture and Arts bestowed Patricia Moore with an honorary doctorate for serving as a true leader in the movement of Universal Design.


28 May 2019 UHasselt Honorary doctorate for PATRICIA MOORE (Third from left). Photo Liesbeth Driessen / UHasselt

Moore is an internationally renowned gerontologist and designer, serving as a leading authority on consumer lifespan behaviors and requirements. For a period of three years (1979-1982) she traveled to 116 cities in America and Canada disguised as a women more than eighty years of age. With her body altered to simulate the normal motoric and sensory changes associated with aging, she was able to respond to people, products, and environments as an elder.

As well as starting her own design firm MooreDesign Associates (Phoenix, Arizona), and writing about what she calls the ’empathic model’ of design, she went on to become an expert in the field of gerontology, an empathy trainer for new staff in nursing homes, and a campaigner for the rights of senior citizens.