Beste bezoeker,

Vanaf 25 mei opent het UD Woonlabo opnieuw voor bezoekers.

Na de strenge lockdown , zijn bezoeken geleidelijk aan mogelijk en ontvangen we u graag met inachtneming van volgende maatregelen:

 • Enkel individuele bezoekers, groepsbezoeken zijn nog niet mogelijk.
 • Een bezoek kan enkel op afspraak via de website https://www.udwoonlabo.be/contact/
 • We beperken onze bezoekmomenten voorlopig tot 1 bezoekdag / week nl. op dinsdag.

Veiligheidsmaatregelen:

Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van het UDW en dient men zelf mee te brengen

In bijgevoegde link lees je hoe je correct een masker op- en afzet: Hoe zet ik correct mijn mondmasker op en af? >>

Was regelmatig je handen!

 • Bij het binnenkomen van een gebouw is handreiniging verplicht via de geplaatste ontsmettingszuil.
 • Deuren blijven geopend om contact met klinken zoveel mogelijk te vermijden.

Om je te verplaatsen in onze gebouwen en lokalen dien je een aantal veiligheidsvoorschriften te volgen:

 • Bewaar de sociale aftand van 1,5 meter.
 • Gebruik enkel de toegelaten in- en uitgangen
 • Volg het aangeduide éénrichtingsverkeer
 • Ga niet in lokalen waar je niet aanwezig moet zijn.

Er zullen steeds plaatsen zijn waar we elkaar kruisen. Dan gelden volgende voorrangsregels:

 • Trappen: geef voorrang aan wie naar beneden komt
 • Gangen en deuren: geef voorrang aan wie naar buiten gaat
 • Hou steeds rechts aan

Het gebruik van liften wordt afgeraden en/of beperkt tot het aantal gebruikers dat social distance toelaat